NEIFF TV 2018

NEIFF w ramach Małopolskiego Centrum Wiedzy Ekologicznej

W ostatnich dniach władze Alive Today Foundation oraz Gminy Ciężkowice podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz popularyzacji wiedzy ekologicznej oraz świadomego i harmonijnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego. To ważna inicjatywa zarówno z punktu widzenia Fundacji, organizatora New Earth International Film Festival, jak i władz Ciężkowic. Misją fundacji  jest uwrażliwianie społeczności międzynarodowej na konieczność stworzenia równowagi między człowiekiem, a jego środowiskiem naturalnym.  Kwestie dbałości o środowisko są niezmiernie ważne też dla Cieżkowic. Wyrazem tego są np. ważne inicjatywy edukacyjne powiązane z budową Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Udział Gminy Ciężkowice w tym projekcie jest dla niej niezwykłym wyróżnieniem. Promowanie wartości przyrodniczo-krajobrazowe całego Pogórza Ciężkowickiego, docenienie dotychczasowych i planowanych działań popularyzujących dziedzictwo przyrodnicze i zadbanie o edukację, by w mądry sposób człowiek korzystał ze środowiska naturalnego to zasadnicze i wyznaczone cele.

Z kolei dla Fundacji współpraca z Gminą Ciężkowice jest ważna nie tylko dlatego, że w praktyce i w konkretnym miejscu może pokazać wartość środowiska naturalnego w życiu człowieka, ale także dlatego, że powstające Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej stwarza na wiele najbliższych lat możliwość twórczej współpracy. M.in. poprzez organizację cyklicznych, międzynarodowych warsztatów dla filmowców zajmujących się przyrodą i edukacją ekologiczną w dobrze do tego przystosowanym obiekcie MCEE.

Dzięki współpracy Fundacji i Gminy już w trakcie pierwszej edycji Festiwalu, uczestnicy tego wydarzenia będą mogli zwiedzić Rezerwat „Skamieniałe Miasto” i bliżej poznać urokliwe Pogórze Ciężkowickie z jego zasobami przyrodniczo-kulturowymi. Zaś mieszkańcy Ciężkowic i okolicznych gmin będą mogli skorzystać w siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Cieżkowicach z wybranych projekcji festiwalowych.

Podpisany przez Burmistrza Ciężkowic p. Zbigniewa Jurkiewicza i Prezesa Fundacji p. Juana Walle list intencyjny, stwarza niezwykle atrakcyjne dla obu podmiotów podstawy wieloletniej współpracy.  Promocja zrównoważonego rozwoju i edukacja ekologiczna odbywać się będzie w oparciu o infrastrukturę przyszłego Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach.

Zobacz też artykuł na pogorze24.pl

dodaj komentarz